Uniunea Autorităților Locale Bulgare de la Marea Neagră

Despre UBBSLA

Uniunea Autorităților Locale de la Marea Neagră din Bulgaria (UBBSLA) este o asociație a 21 de orașe situate de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre, numărând peste un milion de locuitori în ansamblu. UBBSLA coordonează activitățile în domeniul autoguvernării locale, al eficienței energetice, al turismului, al culturii, al transportului, al mediului și al dezvoltării durabile.

Domenii de expertiză și competențe specifice includ cooperarea transfrontalieră și interregională; asistență tehnică; management de proiect; formarea profesională și educația. UBBSLA are o experiență semnificativă în organizarea de conferințe, forumuri, campanii și seminarii de nivel regional, național și internațional. Începând cu anul 2002, în cadrul UBBSLA a fost creat un centru de formare în cadrul căruia sunt asigurate instruiri și inițiative de consolidare a programelor de dezvoltare instituțională, pe baza cerințelor specifice ale municipalităților. În 2006, Uniunea a fost certificată conform ISO 9001: 2000 pentru gestionarea eficientă a calității.

Începând cu 2009, UBBSLA constituie Pactul Structurii de Susținere a legăturii și oferă acțiuni de asistență tehnică și coaching pentru a sprijini procesul de planificare locală a energiei și a climei.

Contacte

UBBSLA

Varna 9000, BG 67A Osmi Primorski Polk Blvd.

+359 888 601500

e-mail: office@ubbsla.org

www.ubbsla.org