Ένωση των Βουλγαρικών Τοπικών Αρχών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα

Σχετικά με την UBBSLA

Η Ένωση των Βουλγαρικών Τοπικών Αρχών της Μαύρης Θάλασσας (UBBSLA) είναι ένας συνεταιρισμός από 21 πόλεις που βρίσκονται στην Βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, μετρώντας συνολικά πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους. Η Ένωση συντονίζει δραστηριότητες στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενεργειακής απόδοσης, τουρισμού, πολιτισμού, μεταφορών, περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται έχοντας εξειδικευμένη εμπειρία, περιλαμβάνουν τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία, τεχνική βοήθεια, οργάνωση εκστρατειών, διαχείριση έργων, την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση. Η UBBSLA έχει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση διασκέψεων, φόρουμ συζητήσεων, εκστρατειών και σεμιναρίων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η UBBSLA δημιούργησε το 2002 ένα εκπαιδευτικό κέντρο όπου παρέχονται εκπαιδευτικές και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων βάσει ειδικών απαιτήσεων των Δήμων. Το 2006 η Ένωση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000 για την αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας.

Επίσης από το 2009 η UBBSLA αποτελεί υποστηρικτική δομή και παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδηγητικές δράσεις για την υποστήριξη τοπικών σχεδίων δράσης ενεργειακού και κλιματικού χαρακτήρα.

Επικοινωνία

UBBSLA

Varna 9000, BG 67A Osmi Primorski Polk Blvd.

+359 888 601500

e-mail: office@ubbsla.org

www.ubbsla.org