Асоциация на Българските Черноморски Общини

За АБЧО

АБЧО е обединение на 21 общини от Българския Черноморски регион с население над 1 млн. души. АБЧО координира дейностите на общините в областта на местното самоуправление, енергийната ефективност, туризма, културното наследство, транспорта, опазване на околната среда и устойчивото развитие.

Специфични сфери на дейности включват трансгранично и междурегионално сътрудничество; техническа помощ; информационни кампании; управление на проекти; специализирано обучение и образование. АБЧО има значителен опит в организирането и провеждането на конференции, дискусионни форуми, кампании и семинари на регионално, национално и международно ниво. От 2002г. е изграден обучителен център към АБЧО, където се предоставят обучения и тренинги според специфичните нужди на общините-членове. През 2006г. Асоциацията е сертифицирана по стандарт  ISO 9001:2000 за управление на качеството.

От 2009г. АБЧО е Поддържаща структура към Споразумението на Кметовете и предоставя техническа помощ и дейности в подкрепа на процеса на местно планиране  на енергията и климата.

Контакти

АБЧО

Варна 9000, бул.“Осми Приморски Полк“ 67А

+359 888 601500

e-mail: office@ubbsla.org

www.ubbsla.org