Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου του Ιζμαήλ

Σχετικά με την Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου του Ιζμαήλ

Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου του Ιζμαήλ – εκτελεστικό σώμα το οποίο δημιουργήθηκε από τον Δήμου του Ιζμαήλ για να διεκπεραιώνει τις εκτελεστικές λειτουργίες και τις εξουσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα της Ουκρανίας, Νόμος της Ουκρανίας “Σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ουκρανία”, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους νόμους της Ουκρανίας, ως κύριος διαχειριστής των κονδυλίων του προϋπολογισμού της πόλης, ασκεί εξουσία στους τομείς της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της οικονομικής διαχείρισης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο του δημοτικού συμβουλίου, και τα θέματα για τα οποία είναι υπεύθυνη τα διαχειρίζεται κατ’ εξουσιοδότηση από τις Εκτελεστικές Αρχές – που ελέγχονται από τα αντίστοιχα κρατικά εκτελεστικά όργανα.

Η εκτελεστική επιτροπή του δημοτικού συμβουλίου του Ιζμαήλ είναι πολύ δραστήρια στην αναζήτηση και την προσέλκυση εξωτερικών κεφαλαίων και επιχορηγήσεων. Το 2016 η εκτελεστική επιτροπή του δημοτικού συμβουλίου του Ιζμαήλ, ίδρυσε τον οργανισμό – Κοινοτική οργάνωση του Δήμου Ιζμαήλ “Ιζμαήλ Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων”.

Δημιουργήθηκε για να προσελκύσει επενδύσεις και να διευκολύνει την υλοποίηση των έργων (επιχορηγήσεις) στο Ιζμαήλ, στον κοινωνικοοικονομικό, επιστημονικό-τεχνικό, οικολογικό, πολιτιστικό και άλλους τομείς.

Το 2016 η πόλη του Ιζμαήλ υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» για να επιτύχει κοινούς στόχους στην ενεργειακή απόδοση, κλιματική και περιβαλλοντική προστασία.

Το ίδρυμα διαθέτει ειδικευμένα τμήματα και προσωπικό με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και υλοποίηση έργων διασυνοριακής συνεργασίας που εργάζονται σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος: διαχείριση, οικονομία, γεωργία, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, πληροφορική, μάρκετινγκ και επικοινωνία.

Επικοινωνία

ECICC

Suvorov Ave, 62, Izmail, Odes'ka oblast, Ukraine, 68600

+380 4841 7 22 36