Επικοινωνία

Επικεφαλής εταίρος: Ένωση Βουλγαρικών Τοπικών Αρχών της Μαύρης Θάλασσας

Δ/νση: Preslav Street No.4, Varna City, Bulgaria / Βάρνα, Βουλγαρία

Τηλ.: +35952600266/+359887290377

E-mail: office@ubbsla.org/energy@ubbla.org

Website: www.ubbsla.org

Εταίρος 1: Οργανισμός Διασυνοριακής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης

Δ/νση: 31August Street No.23/4, Cahul City, Republic of Moldova / Καχούλ, Δημοκρατία της Μολδαβίας

Τηλ.: +373/299-26968/+373/79677501

E-mail: iacobajder@yahoo.fr/vajder@yahoo.com

Website: www.actie.org.md

Εταίρος 2: Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου του Ισμαίλ

Δ/νση: Suvorovo Blvd.No.62, Izmail City, Ukraine / Ισμαήλ, Ουκρανία

Τηλ.: +380484120036/+380674829055

E-mail: ispolkom@izmail.odessa.gov.ua/asdei.euroregion@gmail.com

Website: www.izmail-rada.gov.ua

Εταίρος 3: Δήμος Ορεστιάδας

Δ/νση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11, 68200, Ορεστιάδα, Ελλάδα

Τηλ.: 2552350300 – 301/302552350361

E-mail: mayor@orestiada.gr/m.paraskevopoulou@orestiada.gr

Website:  www.orestiada.gr

Εταίρος 4: Εθνική Ένωση Τοπικών Αρχών της Γεωργίας

Δ/νση: KostavaAvneue Street No.75g,Tbilisi City, Georgia / Τμπίλισι, Γεωργία

Τηλ: +995322726735 /+995322726735

E-mail:dmelua@nala.ge

Website: www.nala.ge

Εταίρος 5: Ένωση της Διασυνοριακής Συνεργασίας “ Lower Danube Euroregion”

Δ/νση: Eroilor No.64, Galati, Romania /Γαλάτι, Ρουμανία

Τηλ.: 0040236411022/0040740179729

E-mail:actedj@gmail.com

Website: www.portal-edj.ro