კონტაქტი

ლიდერი პარტნიორი: ბულგარეთის შავი ზღვის ადგილობრივ ხელისუფალთა კავშირი

მისმამართი: პრესლავის ქუჩა #4, ქალაქი ვარნა, ბულგარეთი

ტელეფონი +35952600266/+359887290377

ელ.ფოსტა office@ubbsla.org/energy@ubbla.org

ვებგვერდი: www.ubbsla.org

პარტნიორი 1: ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობისა და ევროპული ინტეგრაციის სააგენტო

მისამართი: 31 აგვისტოს ქუჩა #23/4, ქალაქი კაჰული, მოლდოვეთი

ტელეფონი: +373/299-26968/+373/79677501

ელ.ფოსტა: iacobajder@yahoo.fr/vajder@yahoo.com

ვებგვერდი: www.actie.org.md

პარტნიორი2: ქალაქ იზმაილის საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი

მისამართი: სუვოროვოს გამზირი #62, ქალაქი იზმაილი, უკრაინა

ტელეფონი: +380484120036/+380674829055

ელფოსტა: ispolkom@izmail.odessa.gov.ua/asdei.euroregion@gmail.com

ვებგვერდი: www.izmail-rada.gov.ua

პარტნიორი 3: ორესტიადას მუნიციპალიტეტი

მისამართი: ვასილეოს კონსტანტინუს ქუჩა # 11, ქალაქი ორესტიადა, საბერძნეთი

ტელეფონი: 2552350300 – 301/302552350361

ელ. ფოსტა: mayor@orestiada.gr/m.paraskevopoulou@orestiada.gr

ვებგვერდი: www.orestiada.gr

პარტნიორი 4: საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია

მისამართი: აკ. ბელიაშვილის ქუჩა # 142, თბილისი, საქართველო

 ტელეფონი:+995322726735 /+995322726735

ელ.ფოსტა:dmelua@nala.ge

ვებგვერდი: www.nala.ge

პარტნიორი 5: „ქვემო დუნაის ევრორეგიონის“ ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობის ასოციაცია

მისამართი: ეროილორი # 64

ტელეფონი: 0040236411022/0040740179729

ელ.ფოსტა:actedj@gmail.com

ვებგვერდი: www.portal-edj.ro