Events organized by ACTEDJ

On June 28, ACTEDJ organized the first Site visit (DT2.3.1) within the GreeTHis BSB- 305 project. The event started with a presentation of the project, its objectives and activities. In collaboration with  “Mila 80” Association, the project team has outlined a route that will present some buildings of historical and cultural interest located in the central area of the city. Some of these buildings will be included in the virtual tour and will benefit from feasibility studies in terms of energy efficiency.

The representative of “Mila 80” Association presented information regarding the architects of the buildings and which institutions carried out their activity in those buildings until they came into the possession of the current owners. Some of these are still the headquarters of institutions or private companies. Unfortunately, most require intervention work both on the consolidation side and on the energy side. The event was also attended by a lady architect who presented some specialized solutions for these buildings.

On June 20, ACTEDJ organized the second Site visit (DT2.3.1) within the GreeTHis BSB- 305 project. The event started with a presentation of the project, its objectives and activities. In collaboration with  “Mila 80” Association, the project team has outlined a route that presented some buildings of historical and cultural interest located in the the city. The theme of this tour was related to the historical buildings that belonged to the local minorities or buildings in which they performed their activity.

The representative of “Mila 80” Association presented information regarding the architects of the buildings and which local minoritie carried out their activity in those buildings until they came into the possession of the current owners. Unfortunately, most require intervention work both on the consolidation side and on the energy side.

The event was attended by the representatives of the local community, NGO’s, stakeholders, and representatives of SME and local public authority.

On 14th of August, ACTEDJ has organized the first local workshop (D.T.2.2.1 within the GreeTHiS BSB- 305 project. The event was organized at IWT Environmental Information Center and started with a presentation of the project, its objectives and activities.

The event was attended by the representatives of the local community, local public authority, interest groups including NGOs, SME and gathered together over 20 representatives of the different institutions from Galati.

Also, it enjoyed the presence of guests who represented the regional administrations of the Cahul and Reni District.

Within the event was presented the project, the objectives, and the main activities.

In the second part, a debate was held on the field of energy efficiency, innovative technologies, and energy efficiency solutions of buildings.

Работна среща и посещение на културни забележителности в област Варна, България

Експерти на АБЧО представиха концепцията на проект GreeTHIS по време на първата работна среща, организирана по проекта в Свободен Университет – Варна на 1 юни 2019г. Амбициозните цели и очакваните резултати бяха споделени в рамките на сесия: „Опазване на културно-историческото наследство“. Повече от 20 специалисти по прилагане на енерго-ефективни технологии и инженеринг,  архитекти, представители на местните власти взеха участие и споделиха практики и мерки за енергийни спестявания и консервиране на исторически сгради. Представени бяха и конкретни енергийни спестявания в сгради, което бе свързано с предвидените мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ в избраната по проекта пилотна сграда на АБЧО. Заедно с това бяха дискутирани инициативи, добри практики и възможности за опазване на културно-историческото наследство и значимост на Варна като стратегически регион.

На следващия ден АБЧО организира първото работно посещение на пилотната сграда по проекта, която се намира  в историческия център на гр. Варна. Срещата бе свързана с практическа демонстрация на технологиите за реставрация и реконструкция на културно-исторически сгради от експерти пред архитекти, инженери и строителни компании, граждански организации и др. Участниците бяха запознати с историята на строителство на сградата и нейното предназначение. Външната фасада и стени бяха обстойно изследвани за целите на предвидените мерки свързани с възстановяване облика на самата сграда. Бяха показани и обсъдени и специални техники за реновиране на сгради, които се използват в настоящата практика и се наблюдават на пазара на предлагане на такива услуги. В резултат от прилагането на енергоефективни мерки, очаква се пилотната сграда да се превърне в туристически информационен център, който да предоставя интересна и атрактивна информация за туристите и гостите на Варна.

Второто работно посещение бе организирано на 31 юли 2019г. като туристическа обиколка на архитектурната забележителност Солницата близо до гр. Провадия, датираща от преди VI – V в. пр. н.е. и Античния Римски град Марцианополис заедно с приказните карстови извори около гр. Девня. Експерти и специалисти от общините, местните музеи, НПО, бизнеса и др. посетиха двете забележителни места и се запознаха с присъщите исторически ценности свързани с историята на района.

Workshop and site visit in Izmail

On 17th May 2019 took place the workshop for stakeholders in the framework of the project.

During the event, the project itself, its main goals, objectives and future activities were presented first. Then, more specifically, stakeholders were informed regarding the market research of innovative technologies for EE and climate buildings in the BSB countries, its structure and some issues that had already been worked out. Each participant was given a questionnaire, through which one can assess the level of education of those present in the field of innovative EE technologies and have got feedback on how to improve the city through the use of EE technologies.    

Representatives of energy-efficient enterprises operating in Izmail had the opportunity to tell about themselves, their activities, products and present the objects already implemented.
The event gathered 25 participants, such as experts on energy efficiency technologies, hoteliers, restaurateurs, representatives of local authorities and others.

At the end of all the presentations, the interested parties had an active discussion on the already existing examples of the use of EE technologies, the state of some of the historical sites of the city that require modernization, and were more interested in the upcoming work on energy-efficient modernization of Izmail historical Museum of the Danube region.

On the same note it was organized the 1st site-visit in Izmail on 17th May 2019 in historical Museum of the Danube region where 25 participants (such as experts on energy efficiency technologies, hoteliers, restaurateurs, representatives of local authorities and others) got a tour of the museum and raised their education in the field of the city’s history. Also, they were able to assess the state of the museum before the work on energy-efficient modernization, which will take place as part of the project, and dedicated to the problems of heating, lighting and other communal problems of the museum.