Οργανσιμός Διασυνοριακής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης

Σχετικά με τον ACTIE

Ο Οργανισμός Διασυνοριακής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης (ACTIE), είναι ένας οργανισμός με περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας, που αποκτήθηκαν σε δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα που υλοποιήθηκαν από την ίδρυσή του το 2004. O ACTIE είναι μια ένωση με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ενώ τα μέλη της και οι εθελοντές προέρχονται από διαφορετικούς τομείς κατάρτισης και ανησυχιών, διαφορετικής ηλικίας και εκπαίδευσης.

 

Επίσης, ο ACTIE είναι μια ευκαιρία που προσφέρεται στις τοπικές κοινότητες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κοινωνική ζωή, μια ευκαιρία για όσους θέλουν να αλλάξουν κάτι.

 

Ο κύριος στόχος του Οργανισμού Διασυνοριακής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών φορέων στην περιφερειακή ανάπτυξη και σε θέματα διασυνοριακής συνεργασίας.

 

 

Συγκεκριμένοι στόχοι:

  • Συμβολή στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην παραμεθόρια περιοχή
  • Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων μέσω εκπαίδευσης και ενημέρωσης
  • Ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή
  • Συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής υποδομής
  • Προώθηση και υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

Επικοινωνία

ACTIE

23/4, 31 august str, Cahul, Moldova, MD3900

+373 299 2 69 68

e-mail: vajder@yahoo.com

http://actie.org.md/