Агенция за Сътрудничество и Европейска Интеграция

За ACTIE

ACTIE е организация с повече от 14 години опит в изпълнението на дейности, инициативи и проекти от създаването си през 2004г. ACTIE е асоциация, изпълняваща широк набор от дейности, а членовете й и участващите доброволци са с различни нужди от обучения, различна възраст и образование.

Също така, ACTIE е възможност, предоставяна на местните общности, които желаят да участват в живота на общността, възможност за онези, които желаят да променят средата около себе си. 

Основната цел на Агенция за Сътрудничество и Европейска Интеграция е да насърчи участието на заинтересованите лица в процеса на регионално развитие и транс-граничното сътрудничество.

Специфичните цели са: 

  • Принос към устойчивото икономическо развитие в граничния регион 
  • Развитие на човешките ресурси чрез обучение и информация 
  • Развитие на туризма в региона
  • Принос за развитието на местната и регионалната инфраструктура

Популяризиране и изпълнение на проекти свързани с опазване на околната среда 

Контакти

ACTIE

23/4, 31 august str, Cahul, Moldova, MD3900

+373 299 2 69 68

e-mail: vajder@yahoo.com

http://actie.org.md/