Ένωση της Διασυνοριακής Συνεργασίας «Κάτω Δούναβης»

Σχετικά με την ACTEDJ

Η ACTEDJ είναι η εκτελεστική δομή διαχείρισης της Ευρωπεριφέρειας “Κάτω Δούναβης”, η οποία ιδρύθηκε το 1998 από τις μονάδες δημόσιας διοίκησης της Ρουμανίας (Επαρχιακά Συμβούλια των Τουλσέα, Μπράλια και Γαλάτι), τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (Επαρχίες Καχούλ και Καντεμίρ) και την Ουκρανία Περιφερειακό συμβούλιο της Οδησσού και του περιφερειακού συμβουλίου του Ρένι).

Ο κύριος στόχος του ACTEDJ είναι να βοηθήσει τα μέλη του στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, να προωθήσει την επιχειρηματικότητα γενικά και ειδικά στον τομέα του τουρισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της γεωργίας και άλλων τομέων που υπογραμμίζονται ως προτεραιότητα στην περιφέρεια.

Πάνω από 21 χρόνια συνεργασίας στην περιοχή της Ευρωπεριφέρειας του Κάτω Δούναβη, τα μέλη του ACTEJ δημιούργησαν δομή υποστήριξης που θα επιτρέψει την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή ως εξής:

– Ενσωμάτωση του Κέντρου διασυνοριακής συνεργασίας και οικονομικής ανάπτυξης Ζατούν – Γαλάτι.

– Κέντρο Διασυνοριακής Συνεργασίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος – Βλαντέστι.

– Κέντρο περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Μολδαβία.

– Δημόσιο Ιδιωτικό Κέντρο στο Γαλάτι.

– Κέντρο Ανάπτυξης Ρουμανία – Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Η ομάδα της Ένωσης περιλαμβάνει πιστοποιημένους υπεύθυνους έργων και εκπαιδευτές στον τομέα της διαχείρισης έργων, της αειφόρου ανάπτυξης – οικονομικού και στρατηγικού σχεδιασμού και οικολογικής αποδοτικότητας.

«Μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες» είναι η φράση που χαρακτηρίζει την ACTEDJ  αξιοποιώντας την εμπειρία των μελών του στην υλοποίηση επιτυχημένων έργων, υποστηριζόμενων από την εξειδικευμένη ομάδα της ACTEDJ και με την υποστήριξη των 9 ειδικών διεπιστημονικών και πολυπολιτισμικών επιτροπών.

Επικοινωνία

ACTEDJ

Str. Portului nr. 23, Strada Portului, Galati, Romania

+40 236 411 022