Агенция „Еврорегион Долен Дунав“

За ACTEDJ

Агенция „Еврорегион Долен Дунав“ /ACTEDJ/ е изпълнителното звено на Еврорегион „Долен Дунав“, дружество, създадено през 1998г. от публични власти от Румъния (Областните съвети на Тулча, Браила и Галац), Република Молдова (райони Кахул и Кантемир) и Украйна (Регионална държавна администрация, Регионален Съвет на Одеса и областен Съвет Рени).

Основната цел на ACTEDJ е да подпомага членовете си за повишаване на икономическото развитие и сътрудничество, насърчаване на бизнеса и предприемачеството в туризма, културата, агро-бизнеса и други приоритетни сектори в региона.

За повече от 21 години сътрудничество в Еврорегион Долен Дунав, членовете на ACTEDJ създадоха поддържаща структура, която да подпомага устойчивото развитие на региона:

  • Център по интеграция на транс-граничното сътрдуничество и икономическо развитие Затун-Галац;
  • Център за транс-гранично сътрудничество и опазване на околната среда – Владещи;
  • Център за Екологично Управление – Молдова;
  • Публично-частен Център в Галац;
  • Център за Развитие Румъния – Република Молдова.

Екипът на Асоциацията се състои от сертифицирани ръководители на проекти и обучители в областта на управление на проекти, устойчивото развитие – икономическото и стратегическото планиране и еко-ефективността.

Мотото на ACTEDJ е „превръщане на предизвикателствата във възможности“ чрез изпозване на опита на членовете в управлението на успешни проекти, подпомогнати и от експертизата на екипа на ACTEDJ и 9-те многопрофилни специализирани комисии.

Агенция „Еврорегион Долен Дунав“ /ACTEDJ/ е изпълнителното звено на Еврорегион „Долен Дунав“, дружество, създадено през 1998г. от публични власти от Румъния (Областните съвети на Тулча, Браила и Галац), Република Молдова (райони Кахул и Кантемир) и Украйна (Регионална държавна администрация, Регионален Съвет на Одеса и областен Съвет Рени).

Основната цел на ACTEDJ е да подпомага членовете си за повишаване на икономическото развитие и сътрудничество, насърчаване на бизнеса и предприемачеството в туризма, културата, агро-бизнеса и други приоритетни сектори в региона.

За повече от 21 години сътрудничество в Еврорегион Долен Дунав, членовете на ACTEDJ създадоха поддържаща структура, която да подпомага устойчивото развитие на региона:

  • Център по интеграция на транс-граничното сътрдуничество и икономическо развитие Затун-Галац;
  • Център за транс-гранично сътрудничество и опазване на околната среда – Владещи;
  • Център за Екологично Управление – Молдова;
  • Публично-частен Център в Галац;
  • Център за Развитие Румъния – Република Молдова.

Екипът на Асоциацията се състои от сертифицирани ръководители на проекти и обучители в областта на управление на проекти, устойчивото развитие – икономическото и стратегическото планиране и еко-ефективността.

Мотото на ACTEDJ е „превръщане на предизвикателствата във възможности“ чрез изпозване на опита на членовете в управлението на успешни проекти, подпомогнати и от експертизата на екипа на ACTEDJ и 9-те многопрофилни специализирани комисии.

Контакти

ACTEDJ

Str. Portului nr. 23, Strada Portului, Galati, Romania

+40 236 411 022