PROIECT: GREETHIS

Turismul verde și patrimoniul istoric - un pas important pentru dezvoltarea Bazinului Marii Negre

GreeTHiS este un proiect finanțat de Programul Operational Comun “Bazinul Marii Neagre” 2014-2020. GreeTHiS a reunit parteneri din 6 țări: Bulgaria, Moldova, Ucraina, Grecia, Georgia și România.

Obiectivele proiectului sunt:

– Sporirea dezvoltării turismului istoric transfrontalier ecologic în bazinul Mării Negre, prin promovarea know-how-ului privind protecția patrimoniului, a tehnologiilor de adaptare la climă a clădirilor istorice protejate și facilitarea transferului de soluții inovatoare de afaceri între țări.

– Sprijinul repoziționării întreprinderilor turistice ecologice în ceea ce privește rezistența climatică a zonelor protejate și a clădirilor protejate prin crearea de oportunități de afaceri favorabile în țările BSB.

– Creșterea capacității părților interesate în domeniul adaptării climatice a patrimoniului istoric în domeniul turismului ecologic.

 – Să demonstreze o intervenție energetică durabilă în zonele istorice și în clădirile care respectă cultura, patrimoniul și caracterul local.

GRUPURILE PRINCIPALE DE ACTIVITĂȚI

charts and graphs with magnifying glass and pencil, calculator,

T1 - Soluții tehnice în EE și adaptarea climatică a clădirilor și monumentelor istorice.

Scopul acestui grup de activități este de a stabili condiții favorabile pentru consolidarea capacităților grupurilor țintă definite prin furnizarea de suport tehnic obiectelor pilot, creând astfel un model pentru protejarea clădirilor istorice prin introducerea unor măsuri de eficiență energetică. Al doilea obiectiv al activității este de a spori colaborarea și interdependența grupurilor țintă prin crearea unei platforme turistice ecologice online.

Rezultatele T1:

(1) Elaborarea unui catalog online comun pentru turismul ecologic

(2) Studiu de fezabilitate pentru 3 clădiri pe țară pentru introducerea măsurilor de investiții în clădiri protejate

(3) Studiul de piață al tehnologiilor inovatoare pentru EE și protecția climei a clădirilor și zonelor istorice din întreaga zona BSB

(4) Lista tehnologiilor, producătorilor și distribuitorilor disponibili și care operează în țările proiectului

(5) Catalog tehnic al tehnologiilor inovatoare și al producătorilor

(6) Asistență tehnică pentru comunitățile locale din zonele protejate.

tourism

T2 - Potențialul turistic verde al ariilor protejate din țările BSB și oportunitățile lor de dezvoltare.

Acest grup de activități va contribui la consolidarea turismului ecologic și istoric transfrontalier în bazinul Mării Negre prin consolidarea cunoștințelor și procedurilor privind protecția patrimoniului, promovarea tehnologiilor de eficiență energetică și adaptare la schimbările climatice asupra clădirilor istorice protejate și facilitarea transferului de soluții inovatoare între țări.

Rezultatele T2:

(1) O harta a turismului istoric BSB și aspectele sale verzi

(2) Ghid virtual pentru locurile istorice de la granița cu Marea Neagră

(3) Cercetarea în context a potențialului de piață pentru turismul istoric și cultural în bazinul Mării Negre

(4) Ateliere de lucru pentru părțile interesate

(5) Vizite la fața locului la obiective turistice istorice și culturale

Business people shaking hands together

T3 - Business istoric - Dezvoltarea capacităților și schimbul de experiență privind turismul ecologic în bazinul Mării Negre

Această activitate vizează oferirea unei oportunități părților interesate de a-și spori capacitatea în domeniul turismului ecologic și a soluțiilor EE a clădirilor protejate prin schimb de experiență și activități de schimb de experiență. Un alt scop este de a contribui la consolidarea relațiilor de afaceri la nivel orizontal și vertical prin implicarea tuturor grupurilor țintă în activitățile prevăzute și asigurarea cooperării pe mai multe niveluri transfrontaliere.

Rezultatele T3:

(1) Dezvoltarea capacităților și schimbul de experiență privind turismul ecologic în Bazinul Mării Negre.Vizite de studiu pentru schimbul de experiență și sporirea cunoștințelor și întâlnirilor cu părțile interesate

(2) Ateliere internaționale tip “Mic dejun de afaceri”

(3) Evenimente Green weekend-uri turistice

(4) Forumuri internaționale - o abordare contemporană a părților interesate în domeniul turismului și al producției ecologice, pentru a se alătura eforturilor acestora în dezvoltarea turismului ecologic în BSB.

GRUPURI DE ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII

I1 - Cladire pilot pentru turism istoric verde – Bulgaria

Reabilitarea unei clădiri cu valoare istorică și transformarea acesteia într-un sit turistic. Ideea este de a stabili un loc în vechiul oraș din Varna, unde vor fi prezente diverse posibilități pentru rutele turistice.

I2 - Cladire pilot pentru turism istoric verde – Ucraina

Activitatea pilot de investiții va fi modernizarea eficientă din punct de vedere energetic a Muzeului Istoric Izmail din regiunea Dunării.

I3 - Cladire pilot pentru turism istoric verde – Grecia

Investiția propusă prevede activitățile de maturare si randare a clădirii / structurii numite "Centrul Expozițional Karatheodoris din Nea Vyssa Orestiada"