Τέταρτη Συνάντηση των Εταίρων του έργου «Πράσινος Τουρισμός και Ιστορική Κληρονομιά – ένα σκαλοπάτι για την ανάπτυξη της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας» (GreeTHis)

Το έργο «Πράσινος Τουρισμός και Ιστορική Κληρονομιά – ένα σκαλοπάτι για την ανάπτυξη της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας» (GreeTHis) εξελίσσεται κανονικά.

Οι εκπρόσωποι και των 6 χωρών εταίρων συμμετείχαν στη 4η συνάντηση των εταίρων, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26-27 Μαΐου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον μελλοντικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των δράσεων του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου και το τέταρτο διεθνές συνέδριο είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν συνδυαστικά τον Μάιο του 2020 στο Μπατούμι, ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19, η διάσκεψη αναβλήθηκε επ’ αόριστον.

Το έργο «Πράσινος Τουρισμός και Ιστορική Κληρονομιά – ένα σκαλοπάτι για την ανάπτυξη της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας» (GreeTHis) συγκεντρώνει εταίρους από 6 χώρες: τη Βουλγαρία, την Μολδαβία, την Ουκρανία, την Ελλάδα, τη Γεωργία και τη Ρουμανία. Το έργο υλοποιείται από την Ένωση Τοπικών Αρχών της Μαύρης Θάλασσας της Βουλγαρίας (UBBSLA) σε συνεργασία με το NALAG και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε το 2018 και θα διαρκέσει μέχρι το 2021.