Business breakfast Cahul II

On the 20th of February, ACTIE Cahul has organized the second local business breakfast (D.T.3.2.1), part of Activity A.T3.2 within the GreeTHiS BSB- 305 project. This time the event was organized in Valeni village and was attended by the representatives of the local community, local public authorities, SMEs from Valeni village, interest groups including NGOs, etc.

The event started with a presentation of the project, its objectives, the main activities and results achieved so far. Then followed a presentation of the project deliverables, the feasibility studies under elaboration, the joint market research of innovative technologies for energy efficiency and climate buildings in the BSB countries, the list of technologies, producers and distributors available and operating in the project countries. After that, it was presented the Virtual guide, how it looks, what it contains and how it can be used.

In the second part of the event, a debate was held tackling ecological/green tourism issues in Valeni, including the southern part of the country. Also, a series of measures that would increase the tourist attractiveness in the region were presented and it was discussed about how important it is to keep the area specific for the attractiveness of the area.

For more information on implementing this project, please follow us!

Business breakfast Cahul II

Pe 20 februarie, Agenția de Cooepare Transfrontalieră și Integrare Europeană a organizat cel de-al doilea seminar de tip Business Breakfast (D.T.3.2.1), parte a Activității A.T3.2 din cadrul proiectului GreeTHiS BSB-305. De această dată evenimentul a fost organizat în satul Văleni, raionul Cahul iar la el au participat reprezentanții comunității locale, autoritățile publice locale, IMM-urile din satul Văleni, grupuri de interese inclusiv ONG-uri etc.

Evenimentul a debutat cu o prezentare a proiectului, obiectivele acestuia, dar și principalele activități ce s-au desfășurat pînă la momentul actual. A urmat apoi o prezentare a rezultatelor proiectului, Studiile de fezabilitate ce sunt în curs de elaborare, Studiul de piață al tehnologiilor inovatoare pentru Eficiență Energetică și protecția climei a clădirilor și zonelor istorice din întreaga zona BSB, Lista tehnologiilor producătorilor și distribuitorilor disponibili și care operează în țările proiectului, etc.

La final, a fost prezentat Ghidul Virtual, ce reprezintă, cum arată, ce conține, cum poate fi folosit, dar și avantajele pe care le presupune crearea acestuia.

În cea de-a doua parte a evenimentului, a avut loc o dezbatere cu privire la problemele legate de turismul ecologic / verde în satul Văleni, inclusiv în regiunea de sud a țării. De asemenea, au fost prezentate o serie de măsuri care ar crește atractivitatea turistică din regiune și s-a discutat despre cât de importantă este păstrarea specificului zonei pentru atractivitatea turistică.

Business breakfast Cahul II

On the 20th of February, ACTIE Cahul has organized the second local business breakfast (D.T.3.2.1), part of Activity A.T3.2 within the GreeTHiS BSB- 305 project. This time the event was organized in Valeni village and was attended by the representatives of the local community, local public authorities, SMEs from Valeni village, interest groups including NGOs, etc.

The event started with a presentation of the project, its objectives, the main activities and results achieved so far. Then followed a presentation of the project deliverables, the feasibility studies under elaboration, the joint market research of innovative technologies for energy efficiency and climate buildings in the BSB countries, the list of technologies, producers and distributors available and operating in the project countries. After that, it was presented the Virtual guide, how it looks, what it contains and how it can be used.

In the second part of the event, a debate was held tackling ecological/green tourism issues in Valeni, including the southern part of the country. Also, a series of measures that would increase the tourist attractiveness in the region were presented and it was discussed about how important it is to keep the area specific for the attractiveness of the area.

For more information on implementing this project, please follow us!

Business breakfast Cahul II

On the 20th of February, ACTIE Cahul has organized the second local business breakfast (D.T.3.2.1), part of Activity A.T3.2 within the GreeTHiS BSB- 305 project. This time the event was organized in Valeni village and was attended by the representatives of the local community, local public authorities, SMEs from Valeni village, interest groups including NGOs, etc.

The event started with a presentation of the project, its objectives, the main activities and results achieved so far. Then followed a presentation of the project deliverables, the feasibility studies under elaboration, the joint market research of innovative technologies for energy efficiency and climate buildings in the BSB countries, the list of technologies, producers and distributors available and operating in the project countries. After that, it was presented the Virtual guide, how it looks, what it contains and how it can be used.

In the second part of the event, a debate was held tackling ecological/green tourism issues in Valeni, including the southern part of the country. Also, a series of measures that would increase the tourist attractiveness in the region were presented and it was discussed about how important it is to keep the area specific for the attractiveness of the area.

For more information on implementing this project, please follow us!

Business breakfast Cahul II

On the 20th of February, ACTIE Cahul has organized the second local business breakfast (D.T.3.2.1), part of Activity A.T3.2 within the GreeTHiS BSB- 305 project. This time the event was organized in Valeni village and was attended by the representatives of the local community, local public authorities, SMEs from Valeni village, interest groups including NGOs, etc.

The event started with a presentation of the project, its objectives, the main activities and results achieved so far. Then followed a presentation of the project deliverables, the feasibility studies under elaboration, the joint market research of innovative technologies for energy efficiency and climate buildings in the BSB countries, the list of technologies, producers and distributors available and operating in the project countries. After that, it was presented the Virtual guide, how it looks, what it contains and how it can be used.

In the second part of the event, a debate was held tackling ecological/green tourism issues in Valeni, including the southern part of the country. Also, a series of measures that would increase the tourist attractiveness in the region were presented and it was discussed about how important it is to keep the area specific for the attractiveness of the area.

For more information on implementing this project, please follow us!