First local business breakfast in Cahul

On the 11th of December, ACTIE Cahul has organized the first local business breakfast (D.T.3.2.1), part of Activity A.T3.2 within the GreeTHiS BSB- 305 project. The event started with a presentation of the project, its objectives, and activities. 

Then followed a presentation of the project deliverables, namely the draft of the Virtual guide, the feasibility studies under elaboration, the joint market research of innovative technologies for energy efficiency and climate buildings in the BSB countries, the list of technologies, producers and distributors available and operating in the project countries.

The event was attended by the representatives of the local community, local public authorities, interest groups including NGOs, SMEs from Cahul District.

In the second part of the event, a debate was held tackling ecological/green tourism issues in Cahul area. Also, a series of measures that would increase the tourist attractiveness in the region were presented.

Primul atelier de tip Business breakfast din Cahul

La data de 11 decembrie 2019, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană din Cahul Cahul a organizat primul atelier de tip Business breakfast (D.T.3.2.1), parte a activității A.T3.2 organizat în cadrul proiectului “Turismul verde și patrimoniul cultural – o piatră de temelie pentru dezvoltarea bazinului Mării Negre”BSB-305.

Evenimentul a debutat cu o mică prezentare a proiectului, obiectivele, dar și activitățile din cadrul acestuia. Totodată au fost prezentate rezultatele proiectului, și anume Turul virtual, Studiul de marketing cu privire la tehnologiile inovative în domeniul efcienței energetice, lista tehnologiilor, producătorilor și furnizorilor în domeniul EE din regiune (inclusiv Moldova) Studiile de fezabilitate pentru cele 3 clădiri selectate, cercetarea potențialului de piață cu privire la turismul istoric și cultural în bazinul Mării Negre.

La eveniment au participat reprezentanții comunității locale, autoritățile publice locale, grupuri de interese, inclusiv ONG-uri, IMM-uri din raionul Cahul.

În cea de-a doua parte a evenimentului, a avut loc o dezbatere privind problemele legate de turismul ecologic în zona Cahul. De asemenea, au fost prezentate o serie de măsuri care ar crește atractivitatea turistică din regiune.

First local business breakfast in Cahul

On the 11th of December, ACTIE Cahul has organized the first local business breakfast (D.T.3.2.1), part of Activity A.T3.2 within the GreeTHiS BSB- 305 project. The event started with a presentation of the project, its objectives, and activities. 

Then followed a presentation of the project deliverables, namely the draft of the Virtual guide, the feasibility studies under elaboration, the joint market research of innovative technologies for energy efficiency and climate buildings in the BSB countries, the list of technologies, producers and distributors available and operating in the project countries.

The event was attended by the representatives of the local community, local public authorities, interest groups including NGOs, SMEs from Cahul District.

In the second part of the event, a debate was held tackling ecological/green tourism issues in Cahul area. Also, a series of measures that would increase the tourist attractiveness in the region were presented.

First local business breakfast in Cahul

On the 11th of December, ACTIE Cahul has organized the first local business breakfast (D.T.3.2.1), part of Activity A.T3.2 within the GreeTHiS BSB- 305 project. The event started with a presentation of the project, its objectives, and activities. 

Then followed a presentation of the project deliverables, namely the draft of the Virtual guide, the feasibility studies under elaboration, the joint market research of innovative technologies for energy efficiency and climate buildings in the BSB countries, the list of technologies, producers and distributors available and operating in the project countries.

The event was attended by the representatives of the local community, local public authorities, interest groups including NGOs, SMEs from Cahul District.

In the second part of the event, a debate was held tackling ecological/green tourism issues in Cahul area. Also, a series of measures that would increase the tourist attractiveness in the region were presented.

First local business breakfast in Cahul

On the 11th of December, ACTIE Cahul has organized the first local business breakfast (D.T.3.2.1), part of Activity A.T3.2 within the GreeTHiS BSB- 305 project. The event started with a presentation of the project, its objectives, and activities. 

Then followed a presentation of the project deliverables, namely the draft of the Virtual guide, the feasibility studies under elaboration, the joint market research of innovative technologies for energy efficiency and climate buildings in the BSB countries, the list of technologies, producers and distributors available and operating in the project countries.

The event was attended by the representatives of the local community, local public authorities, interest groups including NGOs, SMEs from Cahul District.

In the second part of the event, a debate was held tackling ecological/green tourism issues in Cahul area. Also, a series of measures that would increase the tourist attractiveness in the region were presented.