Atelierele locale organizate în Cahul

Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană a organizat deja trei workshop-uri locale în cadrul proietului “GreeTHiS – Turismul verde și patrimoniul istoric – o piatră de temelie pentru dezvoltarea Bazinului Mării Negre” BSB – 305, proiect finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020.

Primul dintre ele a avut loc în data de 14 Mai 2019 și a avut loc în incinta Incubatorului de Afaceri din orașul Cahul.

Cel de-al II-lea workshop a fost organizat în data de 01 august 2019 și s-a ținut în incinta Camerei de Comerț și Industrie din orașul Cahul.

Cel de-al treilea worksop a avut loc în satul Văleni, r. Cahul în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie. La toate cele trei evenimente au participat reprezentanți ai Administrației Publice Locale, arhitecți, experți și specialiști în domeniul turismului, reprezentanți ai mass-mediei locale, dar și primari din satele ce sunt implicate în Proiect. Fiecare eveniment a adunat în jur de 25 – 30 persoane, iar organizatorii s-au folosit de oportunitate și au prezentat persoanelor prezente scopul principal al proiectului, grupurile țintă, bugetul, principalele activități din cadrul proiectului, dar nu în ultimul rind partenerii ce implementează acest proiect. Totodată au fost prezentate investițiile ce se vor efectua, livrabilele, dar și alte lucruri și evenimente ce vor fi efectuate.

Totodată a fost prezentat site-ul official al proiectului www.greethis.net dar și pagina de facebook https://www.facebook.com/GreeThis/  unde se pot găsi informații detaliate despre activitățile ce se implementează treptat.

Workshops in Cahul, Moldova

The Cross-border Cooperation and European Integration Agency Cahul has already organized three local workshops within the project   “Green Tourism and Historical Heritage – a stepping stone for the development of the Black Sea Basin (GreeTHIS)”, funded by the European Union through the Black Sea Basin Programme 2014-2020. 

The first one took place on May 14, 2019 inside of the Business Incubator from Cahul.

The second workshop was organized on August 1, 2019 and was held inside of the Chamber of Commerce from Cahul.

The third workshop took place in Văleni village, and was held inside of Museum of History and Ethno-folklore. Each event gathered together over 25 – 30  representatives of different institution from Cahul like NGO’s, stakeholders, and representatives of the Local Public Administration, architects, experts and tourism specialists, representatives of the local media, as well as mayors from the villages involved in the Project. The organizers used the opportunity and presented to the people present the main purpose of the project, the target groups, the budget, the main activities within the project, but not least the partners who are implementing this project. At the same time, there were presented the investments that will be made, the deliverables, but also other things and events that will be carried out.

At the same time, the official website of the project www.greethis.net was presented, as well as the facebook page https://www.facebook.com/GreeThis/ where you can find detailed information on the activities that are being implemented gradually.

Workshops in Cahul, Moldova

The Cross-border Cooperation and European Integration Agency Cahul has already organized three local workshops within the project   “Green Tourism and Historical Heritage – a stepping stone for the development of the Black Sea Basin (GreeTHIS)”, funded by the European Union through the Black Sea Basin Programme 2014-2020. 

The first one took place on May 14, 2019 inside of the Business Incubator from Cahul.

The second workshop was organized on August 1, 2019 and was held inside of the Chamber of Commerce from Cahul.

The third workshop took place in Văleni village, and was held inside of Museum of History and Ethno-folklore. Each event gathered together over 25 – 30  representatives of different institution from Cahul like NGO’s, stakeholders, and representatives of the Local Public Administration, architects, experts and tourism specialists, representatives of the local media, as well as mayors from the villages involved in the Project. The organizers used the opportunity and presented to the people present the main purpose of the project, the target groups, the budget, the main activities within the project, but not least the partners who are implementing this project. At the same time, there were presented the investments that will be made, the deliverables, but also other things and events that will be carried out.

At the same time, the official website of the project www.greethis.net was presented, as well as the facebook page https://www.facebook.com/GreeThis/ where you can find detailed information on the activities that are being implemented gradually.

Workshops in Cahul, Moldova

The Cross-border Cooperation and European Integration Agency Cahul has already organized three local workshops within the project   “Green Tourism and Historical Heritage – a stepping stone for the development of the Black Sea Basin (GreeTHIS)”, funded by the European Union through the Black Sea Basin Programme 2014-2020. 

The first one took place on May 14, 2019 inside of the Business Incubator from Cahul.

The second workshop was organized on August 1, 2019 and was held inside of the Chamber of Commerce from Cahul.

The third workshop took place in Văleni village, and was held inside of Museum of History and Ethno-folklore. Each event gathered together over 25 – 30  representatives of different institution from Cahul like NGO’s, stakeholders, and representatives of the Local Public Administration, architects, experts and tourism specialists, representatives of the local media, as well as mayors from the villages involved in the Project. The organizers used the opportunity and presented to the people present the main purpose of the project, the target groups, the budget, the main activities within the project, but not least the partners who are implementing this project. At the same time, there were presented the investments that will be made, the deliverables, but also other things and events that will be carried out.

At the same time, the official website of the project www.greethis.net was presented, as well as the facebook page https://www.facebook.com/GreeThis/ where you can find detailed information on the activities that are being implemented gradually.