Трета транснационална среща в Измаил, Украйна

Третата транснационална среща по проект GreeTHIS  се проведе в периода 20-22 ноември 2019г. в Украинския град Измаил и включи поредица от събития: партньорска среща на участващите организации, международна работна среща на заинтересованите лица и посещение на културно-исторически забележителности в региона.

Този път Изпълнителният Комитет към Съвета в Измаил  бе домакин на партньорите от България, Румъния, Грузия и Република Молдова. По време на партньорската среща участниците дискутираха текущи въпроси и неотложни задачи свързани с изпълнението на проекта. Бе разработен план за бъдещи дейности заедно с конкретни срокове за тяхното изпълнение.

На 21 ноември 2019г. бе организиран международната работна среща „Зеленият, активният и историческият туризъм в Черномроските държави“. 39 участника – представители на публични власти, доставчици на публични услуги, МСП, организации в подкрепа на бизнеса и други заинтересовани лица имаха възможност да се запознаят с туристическия потенциал, съществуващите туристически маршрути, хотели, атракции и наличната туристическа инфраструктура в партньорските държави. Бяха дискутирани идеите за бъдеща Пътна Карта (която ще бъде разработена в рамките на проекта), като представените предложения ще бъдат взети под внимание при нейното разработване. Също така, партнорите заедно с присъстващите гости посетиха цех за фамилно месо производство „Балкански Ястия“ в Болград, където бяха запознати с производствения процес на място, а също и съхранените културни ценности и паметници в региона.

partners transnational meeting _izmail

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.