Трета транснационална среща в Измаил, Украйна

Третата транснационална среща по проект GreeTHIS  се проведе в периода 20-22 ноември 2019г. в Украинския град Измаил и включи поредица от събития: партньорска среща на участващите организации, международна работна среща на заинтересованите лица и посещение на културно-исторически забележителности в региона.

Този път Изпълнителният Комитет към Съвета в Измаил  бе домакин на партньорите от България, Румъния, Грузия и Република Молдова. По време на партньорската среща участниците дискутираха текущи въпроси и неотложни задачи свързани с изпълнението на проекта. Бе разработен план за бъдещи дейности заедно с конкретни срокове за тяхното изпълнение.

На 21 ноември 2019г. бе организиран международната работна среща „Зеленият, активният и историческият туризъм в Черномроските държави“. 39 участника – представители на публични власти, доставчици на публични услуги, МСП, организации в подкрепа на бизнеса и други заинтересовани лица имаха възможност да се запознаят с туристическия потенциал, съществуващите туристически маршрути, хотели, атракции и наличната туристическа инфраструктура в партньорските държави. Бяха дискутирани идеите за бъдеща Пътна Карта (която ще бъде разработена в рамките на проекта), като представените предложения ще бъдат взети под внимание при нейното разработване. Също така, партнорите заедно с присъстващите гости посетиха цех за фамилно месо производство „Балкански Ястия“ в Болград, където бяха запознати с производствения процес на място, а също и съхранените културни ценности и паметници в региона.

partners transnational meeting _izmail

Третя транснаціональна зустріч в м.Ізмаїл, Україна

Третя транснаціональна зустріч відбулася у період 20-22 листопада 2019 року в м.Ізмаїлі в рамках проекту «GreeTHiS – Зелений туризм та історична спадщина – сходинка для розвитку Басейну Чорного моря», що фінансується Спільною операційною програмою «Басейн Чорного моря 2014-2020».

Цього разу Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради приймав партнерів проекту з Болгарії, Румунії, Грузії та Республіки Молдова. Під час заходу консорціум обговорив усі актуальні питання щодо реалізації проекту. Також було розроблено план майбутніх заходів та встановлені строки виконання найближчих завдань.

21 листопада 2019 року був організований міжнародний семінар «Розвиток зеленого, активного та історичного туризму в країнах Чорного моря». 39 представників місцевих органів державної влади, державних (службових) постачальників послуг, малого та середнього турістичного бізнесу, організацій підтримки бізнесу та інших зацікавлених осіб мали змогу ознайомитись з туристичним потенціалом, існуючими туристичними маршрутами, готелями, пам’ятками та туристичною інфраструктурою в країнах-партнерах проекту. Під час заходу були обговорені ідеї щодо майбутньої дорожньої карти (яка буде розроблена в рамках проекту), пропозиції аудиторії були прийняті до уваги штатом проекту.

partners transnational meeting _izmail

3rd transnational meeting in Izmail, Ukraine

3rd transnational meeting was held in the period 20-22 November 2019 in Izmail, Ukraine in the framework of the project “Green Tourism and Historical Heritage – a stepping stone for the development of the Black Sea Basin (GreeTHIS)”, funded by the European Union through the Black Sea Basin Programme 2014-2020.

This time Executive Committee of Izmail City Council hosted project partners from Bulgaria, Romania, Georgia and Republic of Moldova. During the partners meeting consortium discussed all current issues and urgent questions in project implementation. Also plan for future activities and “to do list” were developed.

On 21st November 2019 international workshop “Green, active and historical tourism development in the Black Sea countries” was organized. 39 representatives of local public authorities, public (service) providers, SME, Business support organisations and other interested persons were able to get acquainted with tourist potential, existing tourist routes, hotels, attractions and touristic infrastructure in project partners countries. The ideas for future Roadmap (which will be developed in the framework of the project) were discussed and proposals from stakeholders were taken into account by project staff.

Also, project partners and stakeholders visited the family-owned production of sausages and homemade brandy “Balkansky Yastia” in Bolgrad, where they were introduced to the production process itself, preserved cultural monuments and the history of the region.

partners transnational meeting _izmail

3rd transnational meeting in Izmail, Ukraine

3rd transnational meeting was held in the period 20-22 November 2019 in Izmail, Ukraine in the framework of the project “Green Tourism and Historical Heritage – a stepping stone for the development of the Black Sea Basin (GreeTHIS)”, funded by the European Union through the Black Sea Basin Programme 2014-2020.

This time Executive Committee of Izmail City Council hosted project partners from Bulgaria, Romania, Georgia and Republic of Moldova. During the partners meeting consortium discussed all current issues and urgent questions in project implementation. Also plan for future activities and “to do list” were developed.

On 21st November 2019 international workshop “Green, active and historical tourism development in the Black Sea countries” was organized. 39 representatives of local public authorities, public (service) providers, SME, Business support organisations and other interested persons were able to get acquainted with tourist potential, existing tourist routes, hotels, attractions and touristic infrastructure in project partners countries. The ideas for future Roadmap (which will be developed in the framework of the project) were discussed and proposals from stakeholders were taken into account by project staff.

Also, project partners and stakeholders visited the family-owned production of sausages and homemade brandy “Balkansky Yastia” in Bolgrad, where they were introduced to the production process itself, preserved cultural monuments and the history of the region.

partners transnational meeting _izmail

3rd transnational meeting in Izmail, Ukraine

3rd transnational meeting was held in the period 20-22 November 2019 in Izmail, Ukraine in the framework of the project “Green Tourism and Historical Heritage – a stepping stone for the development of the Black Sea Basin (GreeTHIS)”, funded by the European Union through the Black Sea Basin Programme 2014-2020.

This time Executive Committee of Izmail City Council hosted project partners from Bulgaria, Romania, Georgia and Republic of Moldova. During the partners meeting consortium discussed all current issues and urgent questions in project implementation. Also plan for future activities and “to do list” were developed.

On 21st November 2019 international workshop “Green, active and historical tourism development in the Black Sea countries” was organized. 39 representatives of local public authorities, public (service) providers, SME, Business support organisations and other interested persons were able to get acquainted with tourist potential, existing tourist routes, hotels, attractions and touristic infrastructure in project partners countries. The ideas for future Roadmap (which will be developed in the framework of the project) were discussed and proposals from stakeholders were taken into account by project staff.

Also, project partners and stakeholders visited the family-owned production of sausages and homemade brandy “Balkansky Yastia” in Bolgrad, where they were introduced to the production process itself, preserved cultural monuments and the history of the region.

partners transnational meeting _izmail