Vizite la obiectivele turistice cu potențial istoric și cultural

De-a lungul lunii octombrie Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană Cahul a organizat două vizite turistice în cadrul Activității 2.3.1 din cadrul proiectului „Turismul verde și patrimoniul istoric – un pas important pentru dezvoltarea Bazinului Mării Negre (GreeTHIS)”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Bazinul Mării Negre 2014-2020.
Prima dintre ele a avut loc în orașul Cahul în data de 15 octombrie iar participanții la acest eveniment au avut posibilitatea să viziteze principalele actracții turistice din oraș.

Cea de-a doua vizită a fost organizată ca și un tur turistic în cadrul căruia au fost vizitate mai multe obiective turistice reprezentative pentru sudul Moldovei cum ar fi Colinele de Aur, Casa Dorului din Văleni, Lacul Beleu, Monumentul în memoria Bătăliei de la Cahul, situat la intrarea în orașul Vulcănești, Valul lui Traian, Vinăria Vinia Traian, etc.

Aceste activități au scopul de a examina potențialului turistic local în vederea evaluării tipurilor de servicii și produse ce vor trebui dezvoltate pentru sporirea turismului cultural local.

La evenimente au participat membrii echipei de proiect ai ACTIE, reprezentanți ai comunității locale, reprezentanți ai IMM-urilor locale dar și ai Autorităților Publice Locale.

Site visits on the south of Moldova

During October, Cross-border Cooperation and European Integration Agency Cahul organized two Site visits in the framework of the activity 2.3.1 of the project “Green Tourism and Historical Heritage – a stepping stone for the development of the Black Sea Basin (GreeTHIS)”, funded by the European Union through the Black Sea Basin Programme 2014-2020.

The first of them took place in the city of Cahul on October 15 and the participants of this event had the opportunity to visit the main tourist attractions from the Cahul city.

The second one was organized as a tour during which several representative tourist objectives were visited for the south of Moldova such as Golden Hills from Valeni village, and to the Traditional Courtyard “Casa Dorului”, Beleu Lake, the monument in memory of the Battle from Cahul, located at the entrance to Vulcanesti city, Traian Valley, Vinia Traian Winery, etc.

 

These activities have the purpose of examining the local potential tourism in order to evaluate the types of services and products that will have to be developed in order to enhance the local cultural tourism.

Site visits on the south of Moldova

During October, Cross-border Cooperation and European Integration Agency Cahul organized two Site visits in the framework of the activity 2.3.1 of the project “Green Tourism and Historical Heritage – a stepping stone for the development of the Black Sea Basin (GreeTHIS)”, funded by the European Union through the Black Sea Basin Programme 2014-2020.

The first of them took place in the city of Cahul on October 15 and the participants of this event had the opportunity to visit the main tourist attractions from the Cahul city.

The second one was organized as a tour during which several representative tourist objectives were visited for the south of Moldova such as Golden Hills from Valeni village, and to the Traditional Courtyard “Casa Dorului”, Beleu Lake, the monument in memory of the Battle from Cahul, located at the entrance to Vulcanesti city, Traian Valley, Vinia Traian Winery, etc.

 

These activities have the purpose of examining the local potential tourism in order to evaluate the types of services and products that will have to be developed in order to enhance the local cultural tourism.

Site visits on the south of Moldova

During October, Cross-border Cooperation and European Integration Agency Cahul organized two Site visits in the framework of the activity 2.3.1 of the project “Green Tourism and Historical Heritage – a stepping stone for the development of the Black Sea Basin (GreeTHIS)”, funded by the European Union through the Black Sea Basin Programme 2014-2020.

The first of them took place in the city of Cahul on October 15 and the participants of this event had the opportunity to visit the main tourist attractions from the Cahul city.

The second one was organized as a tour during which several representative tourist objectives were visited for the south of Moldova such as Golden Hills from Valeni village, and to the Traditional Courtyard “Casa Dorului”, Beleu Lake, the monument in memory of the Battle from Cahul, located at the entrance to Vulcanesti city, Traian Valley, Vinia Traian Winery, etc.

 

These activities have the purpose of examining the local potential tourism in order to evaluate the types of services and products that will have to be developed in order to enhance the local cultural tourism.

Site visits on the south of Moldova

During October, Cross-border Cooperation and European Integration Agency Cahul organized two Site visits in the framework of the activity 2.3.1 of the project “Green Tourism and Historical Heritage – a stepping stone for the development of the Black Sea Basin (GreeTHIS)”, funded by the European Union through the Black Sea Basin Programme 2014-2020.

The first of them took place in the city of Cahul on October 15 and the participants of this event had the opportunity to visit the main tourist attractions from the Cahul city.

The second one was organized as a tour during which several representative tourist objectives were visited for the south of Moldova such as Golden Hills from Valeni village, and to the Traditional Courtyard “Casa Dorului”, Beleu Lake, the monument in memory of the Battle from Cahul, located at the entrance to Vulcanesti city, Traian Valley, Vinia Traian Winery, etc.

 

These activities have the purpose of examining the local potential tourism in order to evaluate the types of services and products that will have to be developed in order to enhance the local cultural tourism.