Втора международна среща Кахул, Молдова

През периода 10-12 юни 2019г. В молдовският град Кахул се проведоха втората партньорска среща и междуанроден семинар на заинтересованите лица в рамките на проекта.

Международният семинар се проведе под наслов: „Иновации в културното наследство и зеления туризъм“ и събра над 30 участника, сред които партньорските организации от всички 6 участващи държави, представители на местните администрации, експерти и специалисти по туризъм, културно наследство и др. заинтересовани лица, които ще вземат участие в бъдещите дейности и събития по GreeTHIS.

Този път събитието бе организирано от молдавският партньор по проекта –Агенция за Трансгранично сътрудничество и Европейска Интеграция (ACTIE).

Събитието стартира със среща на партньорите, по време на която бяха дискутирани постигнатите резултати до момента, бяха поставени срокове за изпълнение на дейностите през следващите месеци. Също така бяха обсъдени очакваните резултати и продукти, които да представят проекта.

Партньорите бяха поканени да открият най-важните забележителности в гр. Кахул, както и да се запознаят с историята на града, събития, факти, оказали влияние върху развитието на южната част на Модлова.