Начална Конференция на GreeTHIS

Началната конференция на GreeTHIS стартира със среща на заинтересованите лица на 13 декември 2018г. в Областна администрация Варна, България, а домакин бе АБЧО като водещ партньор на проекта.

Срещата бе официално открита от г-н Стоян Пасев, областен управител на Варна, който подчерта значимостта и синергиите между енергийната ефективност и туризма в Черноморския регион.

Представители на партньорите споделиха добри практики и успешни модели от Черноморските държави.

Събитието събра повече от 30 участника – представители на партньорските организации, общински администрации, експерти по туризъм, културно наследство, местно планиране и развитие  от черноморските общини, които ще бъдат привлечени в изпълнението на специфичните дейности и събития на проекта.

Началната среща съвпадна с първоначалната среща на партньорите, която се проведе в офиса на Асоциацията и бе насочена към обсъждане на административното и финансовото управление на проекта, основните групи дейности, очакваните резултати и продукти. По време на срещата бяха разпределени задачите и съответните отговорности по партньори, както и времевата рамка за изпълнение.

Участващите партньори посетиха централната градска част на Варна и се запознаха с културно-историческото наследство, което носи града заедно с присъщите исторически факти и събития, паметници и монументи. Посещението послужи като основна стъпка за иницииране на подобни събития и дейности от последователи, които биха използвали постиженията на GreeTHIS.