ПАРТНЬОРИ

Union-of-Bulgarian-Black-Sea-Local-Authorities

Асоциация на Българските Черноморски Общини

 АБЧО е обединение на 21 общини от Българския Черноморски регион с население над 1 млн. души. АБЧО координира дейностите на общините в областта на местното самоуправление, енергийната ефективност, туризма, културното наследство, транспорта, опазване на околната среда и устойчивото развитие.

actie (1)

Агенция за Сътрудничество и Европейска Интеграция

ACTIE е организация с повече от 14 години опит в изпълнението на дейности, инициативи и проекти от създаването си през 2004г. ACTIE е асоциация, изпълняваща широк набор от дейности, а членовете й и участващите доброволци са с различни нужди от обучения, различна възраст и образование.  

logo_ECICC_PDF

Изпълнителен Комитет към Градски Съвет, Измаил

Създаден е да изпълнява функции и дейности в областта на местното управление, съгласно действащите нормативни документи: Конституция на Украйна, Закон „За местното управление в Украйна“, Европейската Харта за местно управление и други закони на Украйна и е основен администратор на фондове на бюджета на градския съвет.

orestiada-logo

Община Орестиада, Гърция


Община Орестиада е разположена в най-северната част на Гърция и е част от префектура Еврос, регион Македония и Тракия. Тя граничи с България и Турция и е с обща площ 955,6 кв.км. В състава влизат 43 населени места с общо население 37.695 жители. nalag

Национална Асоциация на Местните Власти в Грузия

 Национална Асоциация на Местните Власти в Грузия / NALAG/ е неправителствена, нестопанска организация, която цели усъвършенстване на системата за местно самоуправление; развитие на демокрацията на местно ниво, развитие на процеса на децентрализация в страната и подобряване работата на институциите за местно самоуправление.

Logo-Euroregiunea-Dunarea-de-Jos-1 - Copy

Агенция „Еврорегион Долен Дунав“

Агенция „Еврорегион Долен Дунав“ /ACTEDJ/ е изпълнителното звено на Еврорегион „Долен Дунав“, дружество, създадено през 1998г. от публични власти от Румъния (Областните съвети на Тулча, Браила и Галац), Република Молдова (райони Кахул и Кантемир) и Украйна (Регионална държавна администрация, Регионален Съвет на Одеса и областен Съвет Рени).